čtvrtek 6. ledna 2011

Tepelná čerpadla a úspory

Tepelná čerpadla představují důležitý krok ve vývoji topných systémů. Jedná se o moderní druh vytápění, který žádným způsobem nepoškozuje životní prostředí.Tepelná čerpadla jsou vhodná pro všechny typy nemovitostí, jako jsou rodinné domy, průmyslové objekty nebo nízkoenergetické domy.

Princip funkce tepelného čerpadla vychází z funkce ledničky. V podstatě jde o přesun energie ve formě tepla z jednoho místa na druhé. V praxi se jedná o odčerpání tepla z blízkosti domu a jeho využití pro topení v rodinném domě.

Díky tomu je tepelné čerpadlo schopno z 1 kWh dodané energie vyrobit až 5 kWh tepla. Proto se jedná o topný systém, jehož účinnost je nejvyšší ze všech známých zdrojů tepla.

Tepelná čerpadla se dělí na několik typů. Základní rozdělení je v tom odkud tepelná čerpadla získávají teplo. Je to nejčastěji vzduch nebo země a dále voda.

Tepelné čerpadlo vzduch voda
Tento druh tepelného čerpadla odebírá teplo ze vzduchu. Nejedná se ovšem o vzduch z domu ale přečerpávání venkovního vzduchu. Tepelné čerpadlo vzduch voda je účinné i do teploty venkovního vzduchu - 20°C. Odebrané teplo je nízkopotenciální. To znamená, že z teploty +2°C může tepelné čerpadlo vyrobit + 60°C, moderní dvojstupňové klidně i + 80°C.

Tepelné čerpadlo země voda
Využívá nízkopotenciální teplo země. K odběru tepla slouží vedení uložené ve výkopu (kolektoru) nebo vrtu. Je to dražší typ tepelného čerpadla, který má ovšem velmi vysoký výkon. Tepelné čerpadlo země voda můžeme instalovat, pokud jsou v okolí domu vhodné podmínky pro vyhloubení vrtu, případně dostatečná plocha pozemku pro vykopání kolektoru.

Další typy tepelných čerpadel:

Tepelné čerpadlo voda voda
Tepelné čerpadlo vzduch vzduch

www.tepelne-cerpadlo.com